BuurtNatuur IJburg wil de jonge IJburgers en Zeeburgereilanders letterlijk voorstellen aan de flora & fauna waarmee ze in hun eigen buurt worden omringd.

IJburg (en de directe omgeving) heeft een buitengewoon rijke en specifieke natuur. Maar veel jonge en oude bewoners zullen het Puttertje, de Kneu, de Ringslang, het Kaasjeskruid en de Amberboom niet zien of herkennen als ze er hier op IJburg langs lopen of fietsen. Iedere dag worden er prachtige concerten gegeven in het Diemerpark, maar hoeveel bewoners weten dat de zangers die ze horen Nachtegalen of Rietzangers zijn? En hoe heten die kleine visjes die bij het strand om je voeten zwemmen? En hoeveel soorten spinnen zijn er hier wel niet? Dit plan wil de jonge IJburgers, en met hun de oudere, letterlijk voorstellen aan hun directe biologische medebewoners, echt kennis laten maken met de uitbundige natuur in hun eigen buurt, op en rond IJburg. En, bijkomend voordeel, kennis leidt vaak tot waardering en respect.

Kennismaken met de natuur kan op vele manieren. Lessen op school en vooral buiten school, natuurwandelingen met biologen, aan planten, bomen, dieren (spinnen!) en wolken leren herkennen, natuurfotografie, meer aandacht voor flora en fauna tijdens de avondvierdaagse, konijnen kijken met créche-kinderen, korstmossen zoeken op muren en kades, meevaren en meekijken op de wateren in en rond IJburg, aan vogelzangles en het bezoeken van vogelconcerten in het Diemerpark, aan stadstuintjes bewonderen of wandelingen langs onbekende stoepplantjes… onder heel veel meer…

We willen bereiken dat de vele jonge bewoners op IJburg de (zeker voor Amsterdam) uitbundige natuur om zich heen leren kennen en leren waarderen en respecteren. Dat de dagelijkse natuur om ons heen letterlijk een naam krijgt en gaat leven voor kinderen en hun ouders, die via hun kinderen kunnen meeleren over de groene en blauwe kanten van IJburg. De natuur om ons heen is echt een heel bijzonder onderdeel van de stad Amsterdam en kan zonder enige twijfel op een leuke en aantrekkelijke manier onder de aandacht gebracht worden. Vermaak & verheffing en kennis & waardering die een leven lang meegaan.

Meer informatie volgt snel
BuurtNatuur IJburg is een van de winnende plannen van Oost Begroot IJburg & Zeeburgereiland, een initiatief van de Gemeente Amsterdam waarbij buurtbewoners kunnen stemmen op buurtplannen van buurtbewoners. De gekozen plannen krijgen een budget toegewezen en worden vervolgens in samenwerking met stadsdeel Oost en de Gemeente Amsterdam ontwikkeld. Eind 2020 werd bekend dat BuurtNatuur tot de winnaars behoorde van de eerste editie van Oost Begroot. Opgetild en gedragen door de verkiezing en door de vele enthousiaste reacties, zijn we nu druk bezig met de uitwerking en de ontwikkeling van dit mooie natuurplan.
“Godlof dat onkruid niet vergaat.
Het nestelt zich in spleet en steen
breekt door beton en asfalt heen
bevolkt de voegen van de straat.”
IDA GERHARDT
“Ik ontmoet een ornitholoog die teleurgesteld is dat mensen de verschillende soorten  meeuwen niet meer kennen:
de stormmeeuw de lachmeeuw, de burgemeestermeeuw, de giechelmeeuw, de buldermeeuw, de afvalmeeuw.
Ik hoor de ornitholoog zeggen: wie vogelgeluiden kan herkennen, is nooit meer echt alleen.”
MAARTEN INGHELS