Hier komt BUURTNATUUR.NL


BUURTNATUUR wil natuur in de buurt op kleine en op grote schaal versterken. Door de aanleg van geveltuinen, groene daken, mussengoten, eetbaar groen, nestkasten, bijenroutes, groene gevels etc. De ene persoon heeft tijd, de ander kennis en de volgende ruimte voor groen. Door deze bij elkaar te brengen ontstaat op den duur een groene wijk. BUURTNATUUR is gericht op Den Haag en focust zich in eerste instantie op het Oude Centrum.